Föräldraavgift

På de flesta orter tar C Företaget in föräldraavgiften och vi följer kommunens maxtaxa. Vi kommer skicka ut en inkomstförfrågan och mer information om maxtaxan till vårdnadshavare som har barnomsorgsplats i de kommuner som vi tar in avgiften.