Föräldraavgift

Uppsala

Från och med november månad 2016 kommer C Företaget ta över hanteringen av föräldraavgiften för C Företagets verksamheter i Uppsala kommun, som kommunen tidigare hanterat. Föräldraavgiften är den avgift som vårdnadshavaren betalar för barnomsorgen och följer maxtaxa. Det blir ingen skillnad i kostnad för föräldrarna, utan C Företaget följer samma avgifter som kommunen tillämpar. Fakturan kommer dock se annorlunda ut och utgå från C företaget.

Ett brev har gått ut till vårdnadshavaren med information och en inkomstblankett/ändringsblankett (uppdaterad 21:a september 2021). Den skickas in till oss så snart som möjligt så att rätt avgift kan beräknas.

För vidare information, kontakta: Annika Hallin, 018-511711