Frågor & svar

Om svaret på din fråga inte finns här så är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Allmänt

En möjlighet att arbeta som dagbarnvårdare med stor pedagogisk och ekonomisk frihet, utan att behöva starta eget företag. Du får stor kontroll över din verksamhet och slipper lägga ner tid på administration. C Företaget tar hand om det du behöver hjälp med, t ex. ekonomi, administration och pedagogiskt stöd. Vi har ett kompetent arbetslag med förskolelärare, ekonomer, socionomer, beteendevetare och IT-tekniker.

Ja, det kan du. Vi gör alltid en enskild bedömning när vi får in en intresseanmälan. Vi ser bland annat till din erfarenhet av att arbeta med barn.

Ja, du kan skriva in dina egna barn i verksamheten och få ersättning från kommunen.

Du som förälder kan arbeta som dagbarnvårdare och ha dina egna barn i verksamheten. Lika många barn som du själv har måste du ta emot enligt regler för pedagogisk omsorg. Du får ersättning för alla barnen, inklusive dina egna. Genom vår rekryteringsprocess bedömer vi om du har erfarenheten och lämpligheten för att kunna arbeta som dagbarnvårdare.

C Företagets koncept gör det möjligt att starta upp pedagogisk omsorg med oss oavsett vart i landet du bor.

Ansökan & tillstånd

C Företaget ansvarar för att sammanställa och skicka in en ansökan till kommunen. Du som dagbarnvårdare skickar in material till oss där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Om tillståndet redan finns i kommunen ansöker man om utökande av verksamheten istället.

Det kan ta allt från någon månad till flera månader, beroende på kommunens handläggning. Finns det redan ett tillstånd för C Företaget i kommunen tar det oftast max en månad att få ett beslut.

Du kan se vilka kommuner vi har tillstånd i här: https://dagbarnvårdare.se/vara-dagbarnvardare/

Observera att du inte är begränsad till dessa kommuner – vi kan ansöka om tillstånd i alla kommuner i Sverige.

Ekonomi & Ersättning

Vi har förmånliga avtal för dagbarnvårdare. Vi tar en viss procent i arvode för våra tjänster. Resten är dina pengar. Du som dagbarnvårdare har alltid full insyn i din verksamhets ekonomi. Innan vi påbörjar ett samarbete sammanställer vi en budget till dig.

Ja, det gör vi. C Företaget sätter av 4,5 % i pension som minimum.

Ja, omkostnadsersättningen betalas ut skattefritt.

Du får ersättning för barnen i verksamheten tolv månader per år och kan ta semester med betald lön.

Ja, du får betalt oavsett hur lång sjukperioden är. Så länge barnet är inskrivet i verksamheten så får du ersättning från kommunen.

Verksamheten

Ja, de flesta av våra grupper hyr lokal.

Vi följer kommunens riktlinjer för öppettider.

Som dagbarnvårdare hos oss får du bestämma det mesta själv, t.ex. pedagogisk inriktning, barnantal och investeringar. Vi följer lagstiftningen och kommunala riktlinjer för pedagogisk omsorg.