Arbeta som dagbarnvårdare


Till dig som arbetar kommunalt

De flesta av våra dagbarnvårdare har tidigare arbetat inom kommunen. Det finns många anledningar till att byta till C Företaget. En anledning är vår tydliga ansvarsfördelning och korta beslutsvägar. Ett annat skäl är att vi erbjuder en trygg anställning. Många kommuner runt om i landet drar ner på antalet dagbarnvårdare till förmån för förskolor. Vi prioriterar våra dagbarnvårdare och satsar på att öka antalet anställda, inte tvärtom. Hos oss väljer du även villkoren för din verksamhet. Du kan till exempel inte nekas att ta emot barn så länge gruppens sammansättning och storlek följer riktlinjerna för pedagogisk omsorg.

C Företaget har även fördelaktiga ekonomiska villkor – du får bestämma en egen pedagogisk inriktning och välja vilka investeringar du vill göra för att få en stimulerande och lärande miljö för barnen.

Sedan starten har vi fått mycket positiv respons från de som bytt till vår verksamhet. Här kan du läsa artiklar om dagbarnvårdare som bytt från kommunen till C Företaget.

Till dig som driver pedagogisk omsorg i enskild firma

Du som driver en privat pedagogisk verksamhet har som företagare hela ansvaret för driften. Detta kan vara tidskrävande, krångligt och ensamt.

C Företaget har under många år tagit fram en modell som vi tror passar dig. Hos oss blir du en del av ett större sammanhang där du får en trygg plattform och kan utveckla din pedagogiska verksamhet. Målet för oss är att göra ditt liv enklare och erbjuda mer tid över till annat än administration.

Hos oss behöver du nämligen inte administrera lön eller bokföring. Du får full insyn och bestämmande över din verksamhets ekonomi. Istället för att sköta ekonomin på kvällar och helger, eller betala någon annan för detta, så kan du fokusera på ditt arbete med barnen. Avgiften vi tar för vårt arbete är låg och motsvarar priset för att lämna bort ekonomin och bokföringen från din verksamhet.

Hos oss får du ansvar och frihet samtidigt som du får stöd i allt från förhandlingar med kommunen till driften av verksamheten. Vi har även ett egenkontrollsystem som vi uppdaterar kontinuerligt. C Företaget står som huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten. Vi är insatta i regelverken och har juridiskt stöd.

Till dig som är förälder och vill stanna hemma längre med ditt barn

Som anställd på CF Dagbarnvårdare har du rätt att få ersättning för att ta hand om dina egna barn om du också tar hand om andras barn i ditt hem.

Detta är en möjlighet för dig som vill ha en liten barngrupp, med dina egna barn och andra barn (t.ex grannens barn) i ditt hem. Arbetet som dagbarnvårdare genom oss innebär att du får välja pedagogisk inriktning samtidigt som vi erbjuder stöd.

Till dig som inte arbetat som dagbarnvårdare tidigare

Om du ser dig själv som kvalificerad till att arbeta som dagbarnvårdare så är du välkommen att kontakta oss. Du behöver inte ha en formell utbildning, även om vi ser det som meriterande om du är utbildad barnskötare eller förskolelärare.


Är du intresserad av att jobba som dagbarnvårdare?

Eller vill du veta mer om hur det fungerar?
Skicka i så fall in en intresseanmälan.