Klagomålshantering

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att kunna ta emot och utreda klagomål inom barnomsorgen.

Vad är ett klagomål?

Ett klagomål är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns vistelse i den fristående pedagogiska omsorgen.

Vi vill uppmuntra dig till att i första hand dela din synpunkt med den person det berör. Använd vår blankett för att skriftligen lämna klagomål/synpunkter. Om du efter den kontakten fortfarande har klagomål/synpunkter ta då kontakt med Sofia Hallin: dagbarnvardare@cforetaget.se

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom tio arbetsdagar ska du få svar på ditt klagomål. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annan anledning ta längre tid att svara på. Om vi behöver mer än tio arbetsdagar meddelar vi dig.

Vad händer med klagomålet sedan?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.