C Företaget

Dagbarnvårdare

Skräddarsy ditt egna drömjobb inom barnomsorgen! Vill du driva barnomsorg med inriktning på musik, Reggio Emilia, dans eller kanske Ur och Skur? Hos oss bestämmer du själv, samtidigt som du får tryggheten i vår plattform.

Information om/ planering inför eventuell skolstängning

Information från Myndigheten för samhällsskydd & beredskap

Information till skola och förskola om covid-19

Information från Folkhälsomyndigheten

Våra dagbarnvårdare

Se om det finns en dagbarnvårdare i närheten av där du bor.

Inloggning

Här kan du som dagbarnvårare logga in hos oss.

Våra tjänster

C Företaget har en helhetslösning för dagbarnvårdare. Läs mer om tjänsterna som ingår i vårt koncept.

Vårt koncept

Vårt koncept

Stöd

Genom oss kan du arbeta som dagbarnvårdare med stort inflytande över din verksamhet, utan att behöva starta eget företag. C Företaget tar hand om ekonomi, administration och pedagogiskt stöd.

Ekonomi

Du får full insyn i din verksamhets ekonomi och bestämmer själv vilka investeringar du vill göra för att skapa en lärorik och stimulerande miljö för barnen.

Inriktning

Du väljer en egen verksamhetsinriktning efter dina mål, intressen och pedagogiska grundtanke. Samtidigt får du pedagogiskt stöd genom vårt material för dagbarnvårdare som säkerställer att vi uppfyller kvalitetskraven för pedagogisk omsorg.

Nya dagbarnvårdare

Nya dagbarnvårdare

Mikaela Löf

Lugnet, Edsbro

Mikaela Löf

Småhjältarna, Knivsta

Mikaela Löf

Elefanterna, Eskilstuna

Nyheter

Nyheter

Nu har vi tillstånd i Lidköping

C Företaget har fått tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i Lidköping kommun. I augusti startar de första familjedaghemmen Stubbegården och Örsåsen. Är du intresserad av att arbeta som dagbarnvårdare i Lidköping kommun? Kontakta gärna oss via dagbarnvardare@cforetaget.se

Läs mer