Våra tjänster

C Företaget har en helhetslösning för dagbarnvårdare. Det här är tjänsterna som ingår i vårt koncept.

Vid uppstart

Tillstånd

Om vi inte har tillstånd att driva pedagogisk omsorg i din kommun sammanställer C Företaget en ansökan. Har vi redan tillstånd så skickar vi in en ansökan om utökande av verksamhet. C Företaget ansvarar för dialogen med kommunen under ansökningsprocessen.

IT-Stöd

Som dagbarnvårdare hos oss blir du erbjuden hjälp med att skapa en hemsida och e-postadress. Vi listar dig även på kommunens hemsida så du blir ett valbart alternativ i barnomsorgen.

Försäkringar

Vi har de försäkringar som krävs för att driva pedagogisk omsorg.

Tjänstepensionsavsättning

Vi tycker det är viktigt att sätta av pengar för pension. Du bestämmer själv hur mycket pension du vill sätta av varje månad men minimum är 3,5 %.

Vid drift

Ekonomihantering

C Företaget tar hand om din verksamhets ekonomi och administration. Vi har öppen redovisning i samband med löneutbetalningar.

Avtal

Vi hjälper dig vid förhandlingar med kommuner och myndigheter.

Vi är ansvarig huvudman

Vi är ytterst ansvariga för den pedagogiska omsorgen. Vi strävar efter att ha en så hög kvalité som möjligt och säkerställer detta genom pedagogiskt stöd, egenkontrollsystem samt rådgivning.

Egenkontrollsystem

Du tar del av C Företagets egenkontrollsystem för pedagogisk omsorg. Materialet följer de lagar och regler som krävs för att uppnå kraven för pedagogisk omsorg och hjälper dig i ditt arbete. Vi uppdaterar egenkontrollsystemet årligen för att hålla oss à jour inom pedagogisk omsorg.

Rådgivning

Du kan alltid kontakta oss för rådgivning och stöd gällande det praktiska arbetet med barnen samt verksamhetens drift.