Dalkullans familjedaghem i Rättvik

Idag öppnar Dalkullans familjedaghem!

Verksamheten bedrivs i en villa i Vikarbyn för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskola. Hos Dalkullans familjedaghem får barnen vistas i en liten barngrupp i en lugn och trygg hemmiljö. Den lilla gruppen gör det möjligt att se till varje barns enskilda intressen och behov och att varje barn blir sedd och hörd. Mycket av verksamheten anpassas utifrån barnens behov och önskemål där dem får vara med och påverka innehållet och ge förslag på olika aktiviteter, utflykter eller teman som vi kan arbeta med. Hos Dalkullan erbjuds barnen en varierande lärmiljö där barnen får utvecklas i sin takt. 

Fyren i Nynäshamn

Nu har familjedaghemmet Fyren startat i Nynäshamn. Verksamheten bedrivs i ett radhus i ett lugnt område med närhet till skog och natur.

Besök gärna fyrens hemsida här!

Fyrens familjedaghem är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna mellan 1-5 år. Här får barnen vistas i en liten barngrupp i en trygg hemmiljö. Den lilla barngruppen gör det möjligt att se till varje barns enskilda behov och intressen.

Skällsjön i Härryda

Nu i september startade Skällsjöns familjedaghem . Verksamheten är belägen i Landvetter på landsbygden och tillhör Härryda kommun.

Besök gärna familjedaghemmets hemsida här för att veta mer om verksamheten eller för kontaktuppgifter till dagbarnvårdaren.

Verksamheten bedrivs i en villa i Landvetter och är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Här får barnen vistas i en liten barngrupp i en lugn och trygg hemmalik miljö. Verksamheten innehåller mycket utomhusvistelse i närområdet, lekplatsen och skogen som vi tillsammans utforskar.

Killevippen i Söderhamn

Nu har familjedaghemmet Killevippen startat i Söderhamn. Verksamheten bedrivs i ett det lugna villaområdet Ljusne.

Vill du veta mer om verksamheten eller komma i kontakt med dagbarnvårdaren, besök gärna Killepevippens hemsida.

Killevippen är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Den lilla barngruppen gör det möjligt att se till varje barns enskilda behov och att utvecklas i sin egen takt. Verksamheten utgår utifrån barnens olika intressen där de får vara med och bestämma bland annat våra utflykter, aktiviteter eller olika teman som vi arbetar med.

Regnbågen i Uppsala

Nu har familjedaghemmet Regnbågen startat. Verksamheten bedrivs i en villa på landsbygden i naturnära miljö strax utanför Uppsala.

Just nu finns det lediga platser!


Besök gärna familjedaghemmets hemsida här för kontakt till dagbarnvårdaren eller för att veta mer om verksamheten. Ansökan görs via kommunens hemsida.

Verksamheten bedrivs i en villa i området Funbo-Broby och är ett alternativ till förskola. Barnen erbjuds en lugn, trygg och utvecklande miljö i en liten grupp där var och en blir sedd. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-6 år och erbjuder mycket utevistelse på den stora tomten och utflykter i naturområden i närmiljön.

Alborga natur och lek i Gävle

Nu har familjedaghemmet Alborga natur och lek startat i Gävle kommun. Verksamheten bedrivs i en villa i en lantlig miljö och är belägen i området Valbo.

Pedagogisk omsorg och lärande i naturnära miljö!

Familjedaghemmet bedrivs i en villa i Alborgaby i Valbo och är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Här får barnen vistas i en liten barngrupp i en lugn och trygg hemmalik miljö. Verksamheten bedrivs till största del utomhus med närhet till djur och natur.

För mer information om familjedaghemmet eller för kontakt till dagbarnvårdaren, besök gärna verksamhetens hemsida här.

Artikel om Mandelblommorna

C Företaget har fått tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i Upplands-Bro kommun. Idag publicerades en artikel av lokaltidningen Mitt i om verksamheten Mandelblommorna. Familjedaghemmet planerar att starta upp i augusti.

Här kan du läsa hela artikeln

.

Är du intresserad av att arbeta som dagbarnvårdare i Upplands-Bro kommun? Kontakta gärna oss via dagbarnvardare@cforetaget.se

Pionen i Tierp

Nu har verksamheten Pionen startat i Skärplinge, strax utanför Tierp.

Verksamheten bedrivs i en villa i centrala Skärplinge för barn i åldrarna 1-5 år. Familjedaghemmet är ett alternativ till förskola där barnen får vistas i en liten barngrupp i en hemmalik miljö. Hos Pionen ges barnen utrymme att utvecklas till en egen individ utifrån deras egna förmågor och sin egen takt. Barnen får vara med och påverka verksamhetens innehåll som exempelvis vilka aktiviteter eller utflykter vi ska göra, bestämma mat eller olika teman att arbeta med.

Det finns fortfarande lediga platser på familjedaghemmet!

För mer information om verksamheten, eller för kontakt till dagbarnvårdaren, besök gärna Pionens hemsida här

Gnistan i Uppsala

I februari startade familjedaghemmet Gnistan i Uppsala. Verksamheten är belägen på landsbygden i Rasbokil.

Gnistan är ett familjedaghem där den pedagogiska verksamheten syftar till att skapa en hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att den demokratiska processen alltid kommer vara i fokus; barnen ska veta att de är viktiga samhällsaktörer som kan och bör göra sitt bästa för att skapa en positiv förändring i sin direkta närhet, men också mer globalt. Jag som pedagog ska vara lyhörd för vad barnen funderar över och tycker är viktigt och inte komma med färdiga svar.  Även de allra yngsta barnen ska känna att deras vilja och deras känslor tas på allvar.


Det finns forfarande lediga platser på familjedaghemmet!

För att läsa mer om verksamheten, eller för kontakt till dagbarnvårdaren, besök gärna Gnistans hemsida här.

Skuttungarna i Uppsala

Nu har familjedaghemmet Skuttungarna startat i Björklinge, strax utanför Uppsala.

Verksamheten bedrivs i en lantlig hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Här får barnen vistas i en lugn, trygg och lärorik miljö där barnens inflytande är viktigt för att forma verksamheten. Vi arbetar utifrån en allmän inriktning och verksamheten anpassas utifrån barnens olika intressen, behov, mognad och ålder

Här kan du läsa mer om verksamheten eller för kontakt till dagbarnvårdaren.