Öråsen och Stubbegården i Lidköping

I augusti startade Öråsen och Stubbegården i Lidköping.

Tidigare bedrevs verksamheterna i kommunal regi, men gick över till C Företaget med start i augusti. Familjedaghemmen har ett nära samarbete med varandra.

För att läsa mer om Stubbegården och Öråsen eller för kontakt till dagbarnvårdarna, besök gärna deras hemsidor nedan.

Öråsens familjedaghem

Stubbegårdens familjedaghem

Just nu finns det lediga platser!