Nu har Lilla räven startat i Sala

Nu i maj startade verksamheten Lilla räven i Sala 

Välkommen till familjedaghemmet Lilla räven!

Verksamheten bedrivs i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Barngruppen är liten och verksamheten formas efter varje barns olika intressen och behov. Vi vistas mycket utomhus i skogen, gör utflykter till lekparker, biblioteket eller besöker andra spännande platser. Verksamheten inriktar sig även på skapande, vi pysslar mycket och arbetar med olika temamånader utifrån barngruppens intresse.

Du kan läsa mer om verksamheten på hemsidan Lilla räven