Skoj & Stoj i Katrineholm

Snart öppnar familjedaghemmet Skoj & Stoj upp i Katrineholm!

 

Varmt välkommen till familjedaghemmet Skoj & Stoj i Katrineholm!

Jag heter Alexandra och är utbildad förskolelärare. Verksamheten bedrivs för barn i åldrarna 1-5 år i hemmiljö. Jag vill ge barn en bra start i sitt livslånga lärande genom att skapa trygga anknytningar i en liten barngrupp, som är en viktig förutsättning för utveckling och lärande. Hos mig är fokuset att barnen känner sig trygga och glada, sedan kommer utforskandet på köpet utifrån deras intressen och nyfikenhet. Det är viktigt att barnen känner sig sedda, hörda och delaktiga i verksamheten. Jag arbetar mycket med att stärka barnens självförtroende, självkänsla och självmedkänsla. Jag vill att de ska känna trygghet och tillit till sin egen identitet och förmåga.

 

 

HÄR kan du läsa mer om verksamheten!