C Företaget har ansökt om att starta upp ett familjedaghem i Harg!

Vi väntar på kommunens beslut om godkännande och siktar på att starta upp under hösten 2017. 

Vill du arbeta som dagbarnvårdare utifrån lokal i Harg?

Kontakta oss via: dagbarnvardare@cforetaget.se