Dagbarnvårdare i Håbo

Nu har C Företaget ansökt om att starta upp Fyrklöverns familjedaghem i Håbo kommun!
color-787251_640

 

Verksamheten kommer att bedrivas i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5. Hemmet kommer vara vår utgångspunkt där vi samlas varje dag och även återkommer till vid dagens slut.

Min vision är att skapa en verksamhet utifrån barnens intresse, och att använda läroplanen för förskolan (lpfö 98, reviderad 10) till stöd. Jag kommer följa en likabehandlingsplan så att alla barn blir respekterade och lär sig respektera varandra.

Vi kommer till största del att arbeta i olika projekt för att främja barns utveckling och nyfikenhet i olika områden, men också för att få en förståelse för början och slut i en process.

Vi kommer att vara ute mycket för att utforska djur, natur och närmiljön. Då tränar vi vår nyfikenhet och får kunskap om världen. Vi ska tillsammans lära oss förstå vikten av att ta hand om djur och natur.

 

Kontakta fyrklovern.dagbarnvard@gmail.com för mer information.