Gyllerboda familjedaghem i Tierp

front

 Gyllerboda familjedaghem

 

C Företaget och Emelie Blomfelt har ansökt om tillstånd att starta upp Gyllerboda familjedaghem i Tierps kommun.  Så här beskriver Emelie Gyllerbodas verksamhetsidé:

Gyllerboda familjedaghem utgår från mitt hem där jag arbetar med små, åldersblandade barngrupper.Vi kommer vistas mycket utomhus där barnen tidigt kan utveckla en miljömedvetenhet och respekt för naturen.


Att liten lär av stor och att stor visar hänsyn till liten är självklarheter i verksamheten. Barnen får lära sig matlagning, bakning och leken ses som central. Barns lek är oerhört viktig för deras utveckling och lärande. I leken har de möjlighet att lära sig många olika saker. Där övar de sig till exempel i turtagning, socialt samspel och begreppsuppfattning.


Jag sätter alltid barnen i centrum, barnens frågor och önskemål tas tillvara då jag planerar verksamheten. Det kommer finnas möjligheter till spontanitet som tar tillvara på barnens nyfikenhet, detta anser jag är en viktig del i lärande.

 

Maten som serveras är hemlagad. Den lagas från grunden med till största delen svenska och ekologiska råvaror.

 

Här kan du läsa mer om verksamheten!